سطح۲-فروشگاهی

163,500,000 

197 عدد در انبار

دسته:

سطح۲-فروشگاهی

163,500,000 

197 عدد در انبار

دسته:

توضیحات

سه کاربره/تک انباره /مناسب برای فروشگاههای متوسط/ ساده سازی شده/دارای گزارشات پیشرفته/یک سال پشتیبانی از راه دور محدود با قابلیت تمدید /آموزش یک جلسه